Đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường năm 2017

Ngày 15/02/2017, tại Trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã có buổi làm việc với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường năm 2017

TS. Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thay mặt Vụ báo cáo với Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường năm 2017 với 15 nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ chuyên môn của các Phòng thuộc Vụ.

 

TS. Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng báo cáo kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và bảo vệ môi trường năm 2017

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đánh giá cao việc Vụ đã xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2017 một cách khoa học, bài bản,  phân công cụ thể công việc tới tứng chuyên viên trong Vụ, đồng thời có sự chủ trì, phối hợp để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần được đẩy tiến độ nhanh hơn nữa mới đảm bảo được tiến độ đề ra. Đồng thời Vụ cần bổ sung thêm biên chế theo chỉ tiêu được giao để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Thay mặt Lãnh đạo Vụ, TS. Từ Mạnh Lương đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thứ trưởng nói riêng và Lãnh đạo Bộ nói chung tới công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và bảo vệ môi trường và xin hứa sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2017./.

Đình Lâm