Kết quả công tác Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2017

Sáng nay, ngày 27 tháng 4 năm 2017 Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên làm việc với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về báo cáo kết quả công tác Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2017

Toàn thể cán bộ công chức Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường dự buổi sơ kết Quý I do Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên chủ trì, TS. Từ Mạnh Lương -  Vụ trưởng báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong Quý I năm 2017. Vụ đã hoàn thành tốt kế hoạch công tác, với một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Hoàn thành giao kế hoạch khoa học công nghệ và môi trường đảm bảo đúng tiến độ; tổ chức các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ của khoa học và công nghệ, Hội đồng tư vấn xét chọn xây dựng TCVN đưa vào tuyển chọn thực hiện năm 2018-2019;

- Hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018;

- Trình lãnh đạo phê duyệt chủ trương và thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Hội nghị sơ kết Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và môi trường;

- Trình lãnh đạo ban hành văn bản hướng dẫn các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc Bộ xây dựng phương án tự chủ theo quy định của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ;

- Phối hợp với Thanh tra Bộ tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh du lịch, tổ chức lễ hội và quản lý di tích của một số tỉnh, thành phố;

- Thẩm định, góp ý các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án, dự án của Bộ và các Bộ ngành liên quan.

Các phòng thuộc vụ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn: tổ chức 17 Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ; các Hội đồng duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ; 08 Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào thực hiện năm 2018-2019;  04 Hội đồng tư vấn xét chọn xây dựng TCVN; trình lãnh đạo phê duyệt 07 nhiệm vụ môi trường đưa và triển khai thực hiện.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đánh giá cao tinh thần chủ động sáng tạo, đoàn kết, chia sẻ của tập thể cán bộ công chức Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã hoàn thành tốt kết hoạch công tác Quý I năm 2017, đồng thời yêu cầu tiếp tục phát huy để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Quý II, trong đó trọng tâm là tổ chức tốt Hội  nghị sơ kết Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT, hoàn thành xây dựng kế hoạch kinh phí năm 2018 theo quy định.

Nhân ngày thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, Thứ trưởng chúc toàn thể cán bộ công chức có ngày nghỉ lễ vui vẻ, ấm áp bên gia đình, luôn dồi dào sức khỏe và tiếp tục có nhiều thành công trong công tác./.

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Loan