Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường sơ kết 6 tháng đầu năm 2017

Ngày 25 tháng 7 năm 2017, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đến dự và chỉ đạo.

Phó Vụ trưởng Đinh Nguyễn Phương Thảo, thay mặt Lãnh đạo Vụ trình bày tóm tắt kết quả thực hiện của Vụ trong 6 tháng đầu năm 2017 với những kết quả nổi bật sau: 

1. - Đã hoàn thành giao kế hoạch KHCN và bảo vệ môi trường năm 2017 ngay từ đầu năm và xây dựng Kế hoạch năm 2018 đúng yêu cầu

2. Hoàn thành kế hoạch tổ chức Hội nghị - Hội thảo sơ kết tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 19: 

3. Hoàn thành việc tổ chức Hội đồng thẩm định phương án tự chủ của 4 Viện nghiên cứu thuộc Bộ và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Quyết định phương án tự chủ của các đơn vị bắt đầu từ năm 2018.

4. Đang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về KHCN của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Đã trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Kế hoạch;

- Đang tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ (đã có 20/80 cơ quan, đơn vị gửi báo cáo); Tiếp tục đôn đốc đơn vị cung cấp số liệu và nhập dữ liệu.

5. Triển khai rà soát, đánh giá, đề nghị bổ sung hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021:

- Đã trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Kế hoạch, thành lập Ban soạn thảo;

- Đang tổng hợp báo cáo của các đơn vị trực thuộc Bộ (34/98 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã báo cáo).

6. Tổ chức Hội thảo tiêu chí bảo vệ môi trường trong các khu du lịch quốc gia và  các lớp tập huấn về bảo vệ môi trường:

- Đã trình Lãnh đạo phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội thảo tiêu chí bảo vệ môi trường trong các khu du lịch quốc gia (tổ chức ngày 28/7/2017 tại tỉnh Ninh Bình).

- Đã tổ chức 01 lớp tập huấn về BVMT tại tỉnh Đồng Tháp với sự tham dự  gần 200 học viên là cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch các cấp; các ban quản lý khu/điểm du lịch, ban quản lý di tích; đại diện các cơ sở lưu trú du lịch, doanh nghiệp lữ hành, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở kinh doanh ăn uống; đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên tại điểm; và đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh lân cận.

- Đã tổ chức 03 lớp tập huấn xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường của các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia tại tỉnh Quảng Ninh (khu vực miền Bắc), tỉnh Bình Định (khu vực miền Trung) và thành phố Cần Thơ (khu vực miền Nam).

7. Đã xây dựng dự thảo chức năng, nhiệm vụ của Vụ KHCNMT và đang chờ thi tuyển công chức năm 2017 theo hướng dẫn của Vụ Tổ chức Cán bộ.

8. Hoàn thành việc phối hợp với Vụ TCCB xét đặc cách xếp hạng các chức danh nghiên cứu viên không qua thi tuyển năm 2017.

9. Phối hợp với Thanh tra Bộ thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh du lịch, tổ chức lễ hội và quản lý di tích. Qua kiểm tra tại 7 tỉnh/thành phố (gồm: 9 di tích lịch sử - văn hóa, 17 cơ sở lưu trú du lịch, 2 khu du lịch), các địa phương bước đầu đã quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh du lịch, tổ chức lễ hội và quản lý di tích. Tuy nhiên, hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tập huấn và kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan chưa được triển khai thường xuyên. Công tác bảo vệ môi trường tại một số cơ sở triển khai chưa được đầy đủ và đúng các quy định của pháp luật.

10. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị.

11. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ 18/5, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5 và Ngày Môi trường thế giới 05/6:

- Tổ chức gặp mặt và tọa đàm "Đổi mới hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học trong các viện nghiên cứu, các trường đại học thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch" nhân Ngày Khoa học và Công nghệ 18/5 tại Bộ.

- Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5 với chủ đề “Đa dạng sinh học và Du lịch bền vững” và Ngày Môi trường thế giới 05/6 với chủ đề “Sống hài hòa với thiên nhiên” tại tỉnh Hải Dương.

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5 và Ngày Môi trường thế giới 05/6; Hướng dẫn các địa phương tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế đa dạng sinh học.

12. Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KHCN: Đồng chí Vụ trưởng đã tham gia đoàn khảo sát “Ứng dụng công nghệ đa phương tiện trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể” tại Pháp do Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

13. Thực hiện góp ý, thẩm định 52 văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án… được Lãnh đạo Bộ giao.

14. Duy trì, cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử Cơ quan Thông báo và Điểm Hỏi đáp TBT và Trang thông tin điện tử Quản lý nghiên cứu khoa học, công nghệ và môi trường của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tăng cường phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới, các kết quả nghiên cứu khoa học, thông tin KHCN trong và ngoài nước trên trang tin khoa học, công nghệ và môi trường và Cổng thông tin điện tử của Bộ:

- Trang thông tin điện tử Quản lý nghiên cứu khoa học, công nghệ và môi trường của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 634 tin bài; số lượt truy cập: 44.208.

- Trang thông tin điện tử Cơ quan Thông báo và Điểm Hỏi đáp TBT: 917 tin bài (tiếng Anh: 357 tin bài; tiếng Việt: 560 tin bài); số lượt người truy cập trang tiếng Việt: 123374 lượt, trang tiếng Anh: 44877 lượt.

ThS. Đinh Nguyễn Phương Thảo, Phó Vụ trưởng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của Vụ

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Có được kết quả này là nhờ sự nỗ lực và quyết tâm của toàn thể lãnh đạo và cán bộ, công chức trong Vụ. 

Trong thời gian tới, Vụ phải quyết tâm hoàn thành tốt, đảm bảo tiến độ, chất lượng các công việc trong đó tập trung vào việc bảo vệ kế hoạch khoa học, công nghệ và môi trường năm 2018. Tổ chức các Hội nghị, Tập huấn, Hội thảo báo cáo trình Thứ trưởng trong tháng 7 này.

 

 

Thay mặt Lãnh đạo Vụ, TS. Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng cảm ơn sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Thứ trưởng đối với các công việc của Vụ và xin hứa thực hiện thật tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và đặc biệt là bảo vệ kế hoạch năm 2018.

Đình Lâm