Phát huy giá trị di sản Hán Nôm ở các di tích cấp quốc gia khu vực Tây Nam Bộ

Sáng ngày 09 tháng 12 năm 2017, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu phát huy giá trị di sản Hán Nôm ở các di tích cấp quốc gia khu vực Tây Nam Bộ" do ThS. Phạm Lan Hương, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu là các chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, di sản và Hán Nôm do TS. Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng cũng nhất trí bầu PGS.TS. Nguyễn Văn Phức  làm Thư ký hội đồng.

Sau khi nghe ThS. Phạm Lan Hương, Chủ nhiệm đề tài thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày kết quả thực hiện đề tài. Hội đồng đã nghe nhận xét phản biện và ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng. Hội đồng thống nhất và kết luận như sau:

Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu có năng lực chuyên môn phù hợp. Đề tài được triển khai công phu nghiêm túc. Cách tiếp cận, phương pháp  và kỹ thuật sử dụng trong nghiên cứu phù hợp để giải quyết các mục tiêu, nội dung của đề tài.

Nhóm nghiên cứu thực hiện tốt nhiệm vụ điều tra, khảo sát, phân tích đánh giá được hiện trạng di sản Hán Nôm tại các di tích lịch sử cấp quốc gia khu vực Tây Nam Bộ và việc phát huy giá trị di sản Hán Nôm. Số liệu, tài liệu sử dụng trong nghiên cứu có tính xác thực và độ tin cậy.

Đề tài đã giải quyết tốt mục tiêu, nội dung nghiên cứu và có đầy đủ các sản phẩm khoa học theo hợp đồng đã ký kết.

Kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị lý luận và thực tiễn góp phần giúp các nhà quản lý trong việc xây dựng các giải pháp bảo vệ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm ở các di tích lịch sử cấp quốc gia. Là tài liệu tham khảo, nghiên cứu trong các trường văn hóa, xã hội.

Hội đồng đã bỏ phiếu thông qua đề tài  và đề nghị chỉnh sửa một số nội dung để hoàn thiện công trình.

Một số hình tại buổi họp Hội đồng:

 

Ths. Phạm Lan Hương, Chủ nhiệm đề tài thay mặt nhớm nghiên cứu báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ "Nghiên cứu phát huy giá trị di sản Hán Nôm ở các di tích cấp quốc gia khu vực Tây Nam Bộ"

TS. Từ Mạnh Lương, Chủ tịch Hội đồng điều khiến phiên họp Hội đồng. Ông nhấn mạnh đề tài cần làm rõ giá trị di sản văn hóa Hán Nôm tại các di tích quốc gia đặc biệt khu vực Tây Nam Bộ.

TS. Hoàng Anh Tuấn, đọc biên bản kiếm phiếu của Hội đồng.

Thành viên Hội đồng và các vị đại biểu chụp ảnh lưu niệm với nhóm thực hiện đề tài.

Đình Lâm