Văn hóa biển đảo Phú Quốc - Bảo vệ và phát huy giá trị

Ngày 29 tháng 3 năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài Văn hóa biển đảo Phú Quốc - Bảo vệ và phát huy giá trị, do PGS.TS. Bùi Quang Thắng làm chủ nhiệm - Đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ: Văn hóa biển, đảo Việt Nam - Bảo vệ và phát huy giá trị.

GS.TSKH Lưu Trần Tiêu làm Chủ tịch Hội đồng, ủy viên phản biện là GS.TS. Trương Quốc Bình, Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia và PGS.TS. Nguyễn Duy Thiệu, Bảo tàng Dân tộc học; các ủy viên hội đồng là các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về văn hóa, di sản văn hóa biển đảo.

 

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Bùi Quang Thắng báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu gồm cơ sở lý luận về văn hóa biển đảo Phú Quốc; các nội dung về tín ngưỡng dân gian, phong tục của cư dân các cộng đồng ở Phú Quốc; văn hóa sản xuất trong môi trường biển đảo, các di tích và lễ hội truyền thống của biển đảo Phú Quốc. Đề tài đã phân tích đưa ra dự báo xu hướng biến đổi văn hóa biển đảo và những giải pháp góp phần bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa biển đảo ở Phú Quốc.

 

Hội đồng đã đánh giá cao nhóm tác giả đã công phu, nghiêm túc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu. Kết quả của đề tài đã cung cấp số liệu điều tra thống kê hiện trạng tương đối toàn diện về văn hóa biển đảo Phú Quốc, đưa ra những dự báo sự biến đổi có cơ sở lý luận và thực tiễn, đồng thời đề xuất được một số giải pháp có tính khả thi, là tài liệu tham khảo giúp cơ quan quản lý nhà nước trong hoạch định, xây dựng chính sách về văn hóa đặc thù, là tài liệu tham khảo cho giảng dạy và nghiên cứu. Hội đồng nhất trí thông qua và yêu cầu chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa một số nội dung theo đóng góp ý kiến của thành viên Hội đồng.

 

Một số ảnh chụp tại Buổi họp.

Toàn cảnh buổi họp

 

Ủy viên phản biện GS. TS Trương Quốc Bình phát biểu ý kiến

 

Ủy viên Hội đồng PGS. TS Ngô Văn Doanh phát biểu ý kiến

 

TS. Võ Quốc Đoàn - Ủy viên Hội đồng phát biểu ý kiến

 

Nguyễn Thị Phương Loan