Các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2017

Các Viện nghiên cứu, trường Đại học và các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và công nghệ 18/5/2017

Với mục đích biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu nghiên cứu khoa học và công nghệ đối với sự phát triển đất nước; động viên thế hệ trẻ, nghiên cứu khoa học, góp phần hình thành đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai, các Viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và công nghệ 18/5/2017.

Các hoạt động được tổ chức trang trọng, thiết thực và hiệu quả với các hoạt động:

- Tổ chức tọa đàm, gặp gỡ, giao lưu giữa các nhà quản lý, các nhà khoa học với học sinh, sinh viên.

- Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật khoa học và công nghệ, vai trò của khoa học và công nghệ, các hoạt động khoa học và công  nghệ thông qua các hình thức tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Triển lãm kết quả sáng tạo của sinh viên, nhóm nghiên cứu trẻ của các Trường, Viện, hoặc trưng bày giới thiệu các thành tựu khoa học và công nghệ, mở cửa đón khách tham quan các phòng thí nghiệm, trình diễn các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ.

- Phát động phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong cán bộ nghiên cứu, học sinh, sinh viên.

Một số Hội thảo khoa học của các đơn vị: 

Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Khoa học sinh viên toàn quốc về lĩnh vực Thể dục Thể thao. Hội thảo quy tụ gần 50  nhà khoa học công tác tại các trường đại học đào tạo chuyên ngành TDTT; 9 đoàn đại biểu với trên 60 sinh viên đại diện cho các trường đại học trên toàn quốc. 15 báo cáo khoa học được trình bày tại hội thảo và nhiều tham luận của các nhà khoa học, đại biểu.

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức gặp mặt, giao lưu, biểu dương, tôn vinh các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, các cán bộ khoa học của Viện; Tuyên truyền, phổ biến về các hoạt động khoa học và công nghệ, ý nghĩa của ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm, giao lưu, gặp gỡ các giảng viên, cán bộ quản lý, nhà khoa học, giảng viên trẻ, sinh viên tiêu biểu.